Det sker i Århus Søndag 17 juni 2018

×

Fejlmeddelelse

DENNE BEGIVENHED ER AFVIKLET
Hvor: 
Kasted Mose
Kategori: 
Andet
Event dato: 
Søndag 17 juni 2018 kl 13:00

Facebook: Se på Facebook

De Vilde Blomsters Dag

Kasted Mose rummer en artsrig eng-/overdrevs- og kærvegetation, bl.a. med arter på kalkrig bund som engblomme, pile-alant, butblomstret siv, hulkravet kodriver o.m.a. Måske genfindes engskær, som her har haft ét af sine kun to voksesteder i Jylland? Kogræsserforeningen startede op i 2008, vi ser på hvordan 10 års græsning har påvirket naturen.
Turleder: Henriette Bjerregaard
Mødested: Kogræsserforeningens fangfold vest for Kasted
Turen udbydes i samarbejde mellem Dansk Botanisk Forening og Kasted Mose Kogræsser- og Naturplejeforening
Medbring: gummistøvler og forfriskning
Offentlig transport: Bus 200 til Søftenvej/Lisbjerg Erhvervspark, herfra 1,9 km til fods
http://vildeblomstersdag.dk/?page_id=79&turid=122